Sodniški prostor

#12 Napadanje

Ta teden v sodniškem prostoru:
Tokrat si bomo ogledali interpretacijo pravila 122 - Napadanje. Največkrat se zgodi pri mlajših selekcijah, ko je razlika v višini, teži in tehniki telesne igre precejšnja. Pomembno si je zapomniti, da nalet, ki je močan še ne pomeni, da ni pravilen in ga je potrebno kaznovati.

#11 Nešportno obnašanje

Ta teden v sodniškem prostoru:
Tokrat si bomo ogledali situacije, ki zajemajo škropljenje vratarjev s snegom. Podrobneje bomo obrazložili interpretacijo pravila 168 - Nešportno obnašanje.

#10 Spodnašanje

Ta teden v sodniškem prostoru:
Pogledali bomo različne situacije spodnašanj. Spodnašanje je pogosto zamenjano s spotikanjem ali z udarcem s kolenom a ima v knjigi pravil različne kriterije dosojanja. Spodaj bomo opisali kaj poudarja liga EBEL pri tem prekršku.

#9 visoke palice

Ta teden v sodniškem prostoru:
Pregledali bomo prekrške z visoko palico in vas opozorili na razlike med razlagami v EBEL knjigi pravil in IIHF knjigo pravil.

#8 Udarec s kolenom

Ta teden v sodniškem prostoru:
Tokrat si bomo pregledali udarce s kolenom. Te kazni so se pogosteje začele pojavljati v zadnjih nekaj kolih tako pri U20 kot tudi U18. Veseli smo, da sodniki vedno bolj opažamo take prekrške in jih tudi striktno kaznujemo.

#7 Žaljenje sodnikov

Ta teden v sodniškem prostoru:
Preko zadnjih nekaj mesecev smo naleteli na kar precejšnje število spornih situacij s trenerji. Spoznati moramo, da je več pristopov kako usmeriti odnose s trenerji, ki škodujejo poteku tekme.

#6 Grobost in pretepanje

Ta teden v sodniškem prostoru:
Tokrat si bomo ogledali razliko med grobostjo in pretepom. Izpostavili smo IIHF pravilo grobosti, ki je podoben v vseh ligah, pravtako imamo EBYSL in EBJL interpretacijo pravila pretepanja iz kjige pravil, ki je malce drugačen od tistega v uradni IIHF knjigi.

#5 Spotikanje

Ta teden v sodniškem prostoru:
IIHF PRAVILO 167 - Spotikanje
Ta teden v sodniškem prostoru želimo poudariti dve različni situaciji spotikanja, pri katerih občutek za igro igra ključno vlogo.

1. Spotikanje igralca brez ploščka

Ko pride do spotikanja igralca, ki nima v posesti ploščka se vsak z lahkoto odloči za kazen ali celo oviranje.

#4 Nalet s telesom

Ta teden v sodniškem prostoru:
Pod drobnogled bomo vzeli nalete s telesom in faktorje, ki pomenijo razliko med pravilnim naletom s telesom in naletom, ki se kaznuje. Pomembno je vedeti, da "nalet je del hokejske igre, ki igralca loči od ploščka in ne igralca iz igre". Imejte ta citat v glavi, ko ste na ledu.

Strani