#6 Grobost in pretepanje

Ta teden v sodniškem prostoru:
Tokrat si bomo ogledali razliko med grobostjo in pretepom. Izpostavili smo IIHF pravilo grobosti, ki je podoben v vseh ligah, pravtako imamo EBYSL in EBJL interpretacijo pravila pretepanja iz kjige pravil, ki je malce drugačen od tistega v uradni IIHF knjigi.

Pravio 158 - Grobost
Definicija: Igralec, ki udari ali se preriva z nasprotnikom med igro.

i. Igralcu, ki je vpleten v prerivanje z nasprotnikom, se dosodi mala, dvojna mala ali velika in avtomatska disciplinska kazen igre.
ii. Igralcu, ki namerno zbije želado z nasprotnikove glave z namenom izločitve iz igre se dosodi mala kazen.
iii. Igralec, ki nadaljuje z grobostjo je predmet pravil o pretepanju.
iv. Igralcu, ki odvrže rokavice in se vplete v prepir z nasprotnikom se dosodi disciplinska kazen.

Pravilo 141 - Pretepanje

Sodnikom je ponujen širok spekter pravil, ki jih morajo upoštevati pod tem pravilom. To je z namenom, da lahko dosojajo med očitnimi stopnjami odgovornosti sodelujočih pri začetku ali nadaljevanju pretepa.

Definicija: Igralec ki udari nasprotnika med igro, med prekinitvijo ali kadarkoli med tekmo v medsebojnem obračunavanju.

i. Igralcu, ki začne pretep, se dosodi kazen igre.
ii. Igralcu, ki na kakršen koli način vrne udarec, se dosodi vsaj mala kazen.
iii. Igralcu, ki odstrani rokavice z namenom pretepa z nasprotnikom, se poleg ostalih kazni dosodi še disciplinska kazen.
iv. Če je očitno, kdo je pobudnik in izzivalec pretepa, se temu igralcu poleg ostalih kazni dosodi še mala kazen.
v. Če ni mogoče določiti, kdo je pobudnik in izzivalec pretepa, se lahko obema igralcema dosodi kazen igre.
vi. Igralcu, ki je v času pretepa na igrišču in se prvi vmeša v pretep med dvema igralcema, se poleg ostalih kazni dosodi disciplinska kazen igre, če se preostalima dvema igralcema dosodi vsaj disciplinska kazen igre ali kazen igre za pretep. Pri določitvi stopnje kaznovanja je odločujoči kriterij način, na katerega se igralec vmeša.
vii. Igralcu, ki se želi pretepati ali nadaljuje pretep po tem, ko mu je sodnik ukazal naj preneha, ali se upira linijskemu sodniku, ki želi preprečiti nadaljnje pretepanje, se dosodi dvojna mala kazen ali velika kazen + avtomatična disciplinska kazen igre ali kazen igre.
viii. Če sta v pretepu udeležena igralec z ledu ter igralec s klopi, se obema igralcema dosodi disciplinska kazen ali disciplinska kazen igre ali kazen igre. ix. Uradni osebi moštva, ki je udeležena v pretepu, na ali izven igrišča, se dosodi disciplinska kazen igre ali kazen igre.
x. Igralcu, ki prvi zapusti klop za rezervne igralce ali kazensko klop med pretepom, se dosodi dvojna mala + avtomatična disciplinska kazen igre. Vsakemu naslednjemu igralcu, ki zapusti klop za igralce med pretepom, se dosodi disciplinska kazen. Vsakemu naslednjemu igralcu, ki zapusti kazensko klop med pretepom, se dosodi mala + disciplinska kazen igre. Te kazni se prestajajo po izteku vseh preostalih kazni. Že samo zapuščanje klopi za igralce ali kazenske klopi se smatra kot kršenje tega pravila, tudi če se ti igralci, ko pridejo na igrišče, ne vmešajo v pretep.
xi. Menjave igralcev pred začetkom pretepa so dovoljene, vendar se za igralce, ki so prišli na led in se vpletli v pretep smatra, da so zapustili klop z namenom sodelovanja v pretepu.
xii. Če igralci obeh moštev zapustijo svoje klopi za rezervne igralce istočasno ali igralci enega moštva zapustijo svojo kazensko klop po tem, ko so videli, da jo je zapustilo tudi drugo moštvo, se prvemu igralcu iz posameznega moštva, ki ga je mogoče določiti, dosodi kazen v skladu s tem pravilom.
xiii. V skladu s tem pravilom je mogoče dosoditi za vsako moštvo največ pet disciplinskih kazni in/ali disciplinskih kazni igre.
xiv. Igralec ne more prejeti kazni igre in disciplinske kazni igre hkrati zaradi nadaljevanja s pretepom.

Kazen igre
Kazen igre se dosodi igralcu, ki udari nasprotnika tako, da mu povzroči resno poškodbo.

Tekom sezone smo se srečali s precejšnjo mero zmedenosti, ki zadeva ti dve pravili. Situacija pri kateri je udeleženih en ali več igralcev in pride do večih udarcev sodijo med pretepe in se kaznujejo z veliko kaznijo in avtomatsko disciplinsko kaznijo igre ali kaznijo igre. Pretep se lahko zgodi z rokavicami ali brez njih. Ravnotako zadeva situacije pri katerih je aktiven le en igralec in udarja po drugem, ki se pasivno brani in ne vrača udarcev. V tem primeru se igralcu, ki je udarjal dosodi kazni po pravilu 141 - pretepanje.

V teh primerih je pomembna oznaka kazni, saj gre za zelo različne situacije z zelo različnimi si vsebinami.

Pravtako bi radi opozorili na izzivalce in agresorje v situacijah pri katerih tistim, ki izzovejo pretep in na tiste, ki so v pretepu najagresivnejši. Te igralce je potrebno dodatno kaznovati z malo kaznijo. Te kazni so pomembne saj onemogočajo korist izzivalcem in agresorjem proti nasprotniku, ki ni bil toliko aktiven v samem pretepu.

Situacija #1.
V tej situaciji rumeni gralec začenja s prerivanjem z nasprotnim igralcem. Rumeni igralec je edini aktiven v situaciji in je edini igralec, ki se mu dosodi kazen za grobost. Predlagana kazen: dvojna mala za grobost.

Situacija #2.
V tej situaciji sta aktivna oba igralca v prerivanju in si izmenjata večje število udarcev. Obema igralcema se mora dosoditi veliko in avtomatsko disciplinsko kazen igre za pretepanje in dodatno malo kazen belemu igralcu zaradi izzivanja pretepa.

Situacija #3.
V tej situaciji sta oba igralca enako aktivna v prepiru in si izmenjata večje število udarcev brez rokavic. Obema igralcema se dosodi velika in avtomatska disciplinska kazen igre za pretepanje.

Situacija #4.
V tej situaciji sta oba igralca enako aktivna v prepiru in si izmenjata večje število udarcev brez rokavic. Obema igralcema se dosodi velika in avtomatska disciplinska kazen igre za pretepanje.