#4 Nalet s telesom

Ta teden v sodniškem prostoru:
Pod drobnogled bomo vzeli nalete s telesom in faktorje, ki pomenijo razliko med pravilnim naletom s telesom in naletom, ki se kaznuje. Pomembno je vedeti, da "nalet je del hokejske igre, ki igralca loči od ploščka in ne igralca iz igre". Imejte ta citat v glavi, ko ste na ledu.

Ta fizični element igre, dobri naleti in igralčeve sposobnosti, da uporabi svoje znanje so vsi del igre. Vse pa mora biti storjeno, da so ustvarjeni varni pogoji za igralce. Vsak igralec je odgovoren za svoj varen položaj na ledu, medtem ko mora vsak igralec, ki naletava upoštevati, da prejšnji ni v ranljivem položaju, če pa že, pa se mora takemu naletu izogniti oziroma storiti vse, da se takšnemu naletu izogne. 
Spodaj so našteti faktorji upoštevanja pravil:
- Se je nasprotnik postavil v ranljiv položaj takoj pred ali istočasno z naletom;
- Je bil kontakt oziroma nalet neizbežen;
- Sta bila igralca vpletena v borbo za plošček preden sta prišla do ograde;
- Je bila ograda orodje za povzročanje večjega učinka na nasprotnika;
- Je napadalni igralec uporabil preveliko silo in/ali povečal pospešek za namen naleta;
- Je bil namen naleta ločiti igralca od ploščka in z njim igrati ali kaznovanje nasprotnika;
- Je bil nasprotnik silovito vržen v ogrado kot posledica naleta;
- Je bil namen naleta pridobiti kontrolo nad ploščkom;
- Kje je bil začetni kontakt pri naletu;
- Kakšno hitrost in pospešek je igralec imel v naletu;
- Je igralec iztegnil kateri koli del telese z namenom povečanja sile in naletne površine;

- Glas in poškodba ne smeta biti faktor v relaciji s kaznijo. Breme je na napadalcu, ki mora upoštevati, da nasprotnik ni v ranljivem položaju, če pa že, pa mora storiti vse, da se izogne kontaktu s tem nasprotnikom. Vendar pa je potrebno pri ugotavljanju ali se je bilo kontaktu mogoče izogniti, upoštevati razmere tudi ali se je nasprotnik sam postavil v ranljiv položaj takoj pred ali simultano z naletom, oziroma ga je napadalec porinil ali postavil v ranljiv položaj ali če je bil nalet sploh neizogibljiv.

Situacija #1:
Na tem posnetku rdeči igralec na kaže namena za igranje s ploščkom. Indikator za to je v njegovi palici. Njegova palica je v zraku namesto, da bi bila na ledu in v boju za plošček. Ko povzroči nalet, njegove roke naredijo neposreden kontakt z nasprotnikovo glavo. Ravno tako je prisoten faktor prevelike sile. Igralec je imel možnost zmanjšati silo naleta na nasprotnika. To ni pravilen nalet s telesom. To mora biti kaznovano z najmanj malo plus disciplinsko kaznijo za nalet v glavo, razen če pride do poškodbe, pa kazen igre.

Situacija #2:
Na tem posnetku modri igralec predrsa veliko razdaljo, da povzroči nalet. Igralec v belem dresu plošček odda in tako se smatra kot igralec brez ploščka. Igralec, ki nima pod kontrolo ploščka je v poziciji, da ne pričakuje naleta s strani modrega igralca. Takšna situacija ni nalet, ki spada v hokej. Ta nalet je namenjen kaznovanju belega igralca in ga izločiti iz igre. Takšen nalet se mora kaznovati z malo kaznijo za nalet na ogrado oziroma oviranje a se je potrebno zavedati tudi velike možnosti za poškodbo.

Situacija #3:
Na tem posnetku igralec z belim dresom predrsa veliko razdaljo, da bi naletel na nasprotnika v rdečem dresu. Ne samo velika razdalja, tudi palica in roke so v zraku, kar jasno nakazuje ne igranje na plošček. Beli igralec je plošček že oddal in pretečen čas od trenutka oddaje ploščka ga že uvršča med igralce brez ploščka. Ob naletu belega igralca pride do kontakta z glavo pa tudi njegova tarča je območje glave in vratu. Ta nalet mora biti kaznovan z malo plus disciplinsko kaznijo za nalet v glavo, razen če pride do poškodbe, se dosodi kazen igre.

Situacija #4:
Na tem posnetku je prikazan pravilen nalet s telesom. Ne glede na to, da je prišlo do poškodbe igralca pri tem naletu, je bil nalet narejen nad igralcem s ploščkom. Napadalčeve roke in dlani so ob telesu, palica pa na ledu. Kontakt izvira iz ramen in je namenjen v prsa nasprotnika. Tak nalet se ne kaznuje, saj je pravilen in povzroči ločitev igralca od ploščka. Takšnih naletov ne smemo izločiti iz igre.