#12 Napadanje

Ta teden v sodniškem prostoru:
Tokrat si bomo ogledali interpretacijo pravila 122 - Napadanje. Največkrat se zgodi pri mlajših selekcijah, ko je razlika v višini, teži in tehniki telesne igre precejšnja. Pomembno si je zapomniti, da nalet, ki je močan še ne pomeni, da ni pravilen in ga je potrebno kaznovati.

S smernicami iz IIHF Knjige pravil in z EBEL knjigo primerov, vam ponujamo boljše razumevanje kdaj se kaznuje kot nalet in kdaj ne.

IIHF Knjiga pravil;
Pravilo 122 - Napadanje

DEFINICIJA: Igralec, ki po tem, ko drsa proti nasprotniku, tega nabije z nepotrebno silo, se zaleti ali skoči vanj.

i. Igralcu, ki se fizično dotakne nasprotnika po pisku, a ima dovolj časa, da bi se temu kontaktu lahko izognil, se dosodi vsaj mala kazen za napadanje.
ii. Igralcu, ki nabije nasprotnika z nepotrebno silo, se zaleti ali skoči vanj, se dosodi vsaj mala kazen za napadanje.
iii. Nad vratarjem ni dovoljena igra na telo, tudi kadar je izven vratarjevega prostora. Malo kazen za oviranje ali napadanje se dosodi igralcu, ki povzroči nepotreben kontakt z vratarjem.
iv. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika z napadanjem, se dosodi velika kazen + avtomatična disciplinska kazen igre ali kazen igre.

EBEL knjiga primerov poudarja;

Igralec ne sme narediti več kot dva hitra koraka ali prepotovati daljšo razdaljo z namenom, da bi pospešil in tako naleteti na igralca z namenom kaznovanja. Primeri vključujejo:
- skok v igralca z namenom naleta
- pospeševanje proti igralcu z namenom kaznovanja le-tega z naletom
- drsanje daljše razdalje z namenom naleteti na igralca z veliko silo
- prekomeren kontakt z dviganjem za namen kontakta z igralcem
- kontakt z neslutečim nasprotnikom brez posesti ali kontrole nad ploščkom

Ključni poudarki

- drsalka zapusti led pred kontaktom
- drsalka zapusti led po kontaktu (prekomerna sila)
- predrsana razdalja / visoka hitrost

Oglejte si video s poudarki v mislih.

Situacija #1: V tej situaciji je kazen za nalet primerna. Igralec predrsa daljšo razdaljo, ob naletu drsalke zapustijo led in tako ustvari prekomerno silo. Tak nalet se mora kaznovati z najmanj malo kaznijo in če pride do poškodbe veliko ter disciplinsko kazen igre oziroma kazen igre.

Situacija #2: Ta situacija ni kazen za nalet. Ni predrsane razdalje, ni prekomerne sile pri naletu. Kljub temu gre za prekršek naleta v glavo, ki pa se kaznuje najmanj z malo ter disciplinsko kaznijo.

Situacija #3: Ta situacija je primer naleta. Zgodi se že omenjeno; predrsana razdalja in prekomerna sila pri naletu. Če ni poškodbe se dosodi mala kazen v nasprotnem primeru pa najmanj veliko ter disciplinsko kazen igre ali kazen igre.

Situacija #4: Vratar je igralec, ki ga mora sodnik zaščititi v vseh primerih. Predrsana je bila razdalja, nakazane ni bilo nobene poteze v namen izogibu kontaktu z vratarjem. Res se je nalet zgodil od zadaj ampak v vseh primerih v situacijah na vratarja si želimo oznake nalet. Najmanj mala kazen oziroma velika ter disciplinska kazen igre oziroma kazen igre v primeru poškodbe.