#7 Žaljenje sodnikov

Ta teden v sodniškem prostoru:
Preko zadnjih nekaj mesecev smo naleteli na kar precejšnje število spornih situacij s trenerji. Spoznati moramo, da je več pristopov kako usmeriti odnose s trenerji, ki škodujejo poteku tekme.

Pravilo 117 — Mala kazen v klopi
Definicija: Obnašanje, ki negativno vpliva na potek tekme ali kršitev pravil na klopi za igralce s strani igralca ali uradne osebe moštva, ki ga je mogoče ali nemogoče določiti.

i. Za kršitve, ki se zgodijo na klopi za igralce, se dosodi mala kazen v klopi.
ii. Vsaka kršitev pravil, za katero je na igralni površini predvidena disciplinska kazen ali disciplinska kazen igre, se kaznuje enako, tudi če jo na klopi za igralce povzroči igralec ali uradna oseba moštva, ki ga je mogoče določiti.
iii. Malo kazen v klopi mora prestati kateri koli igralec, ki je bil v času, ko je bila kazen izrečena, na igralni površini. 
iv. Če trener kaznovanega moštva ne želi določiti igralca za prestajanje male kazni v klopi ali kazni vratarja, bo sodnik sam določili igralca za prestajanje kazni. 
Najprej mora biti dosojena mala kazen v klopi, preden se dosodi disciplinska kazen igre.

Pravilo 116 – Žaljenje sodnikov
Definicija: Poskus igralca, vratarja ali uradne osebe moštva zmanjšati ugled sodnika na ledu, ga užaliti, zbiti njegovo avtoriteto oz. sposobnost sodnika ali fizičen konflikt s sodnikom na ledu. 
v. Mala kazen v klopi
Nedefiniran igralec ali uradna oseba, ki uporablja obscene, profane ali žaljive opazke ali uporabla sodnikovo ime v glasni povezavi z opazkami;
Kaznovani igralec, ki ne gre nemudoma na klop za kaznovane igralce ali garderobo po navodilih sodnika na ledu;
Uradna oseba, ki udarja po ogradi s palico ali drugim predmetom v protest odločitvi sodnika na ledu.

vi. Disciplinska kazen igre
Igralec ali trener, ki uporablja obscene, profane ali žaljive komentarje usmerjene proti sodniku na ledu, za katere je že bila izrežena mala kazen v klopi. Če se to zgodi po poteku igralnega časa na ali izven ledu, za to kazen ni potrebna predhodna mala kazen v klopi.

Če sledimo tem smernicam, bomo tekom sezono pridobili večjo kredibilnost. Če bomo sproti kaznovali trenerje in njihove pomočnike, bomo olajšali delo sodnikom, ki prihajajo na tekme za nami.