#8 Udarec s kolenom

Ta teden v sodniškem prostoru:
Tokrat si bomo pregledali udarce s kolenom. Te kazni so se pogosteje začele pojavljati v zadnjih nekaj kolih tako pri U20 kot tudi U18. Veseli smo, da sodniki vedno bolj opažamo take prekrške in jih tudi striktno kaznujemo.

Za prihajajoče tekme po božiču moramo dati poudarek na tip kazni, ki jo dosojamo ali je to mala, velika ter avtomatska disciplinska kazen igre ali kazen igre.

Nameren kontakt, ki se zgodi med nasprotnima igralcema, še posebej, če je izveden z veliko silo ali hitrostjo je potrebno striktno kaznovati. Če po presoji sodnika tak nalet ogroža nasprotnika ali če bi mu lahko povzročil hude poškodbe, se dosodi velika in avtomatska disciplinska kazen igre. To je zapisano tudi v knjigi pravil.

Pravilo 153 - Udarec s kolenom 
Definicija: Igralec iztegne koleno z namenom, da bi z njim zadel nasprotnika.
i. Igralcu, ki uporabi svoje koleno za kontakt z nasprotnikom, se dosodi vsaj mala kazen.
ii. Igralcu, ki poškoduje ali nepremišljeno ogrozi nasprotnika z udarcem s kolenom, se dosodi velika in disciplinska kazen igre ali kazen igre. 

Ta teden vam ponujamo tudi primere, ki smo jih pregledali tekom sezone

Situacija #1.
V tej situaciji je jasno viden nalet temnega igralca s kolenom. Za dosojanje mora biti vzeto na znanje, da igralec ni naredil razkoraka z namenom, da bi igralca ustavil. Koleno je že zunaj, pride pa do direktnega kontakta med koleni. Tak prekršek se kaznuje z malo kaznijo. Če pa bi prišlo do poškodbe pa se lahko dosodi zgolj velika in avtomatska disciplinska kazen igre ali kazen igre.

Situacija #2.
Takšne situacije se dogajajo pogosto. Obrambni igralec namerno nastavi koleno napadalcu, ki je hitrejši od njega z namenom, da bi ga ustavil. Takšen poizkus se mora kaznovati z malo kaznijo. Če pa bi prišlo do poškodbe pa se lahko dosodi zgolj velika in avtomatska disciplinska kazen igre ali kazen igre.