#9 visoke palice

Ta teden v sodniškem prostoru:
Pregledali bomo prekrške z visoko palico in vas opozorili na razlike med razlagami v EBEL knjigi pravil in IIHF knjigo pravil.

Situacije, ki so sporne v tem vprašanju so, ko igralec pri strelu palico dvigne za telesom oziroma po strelu, ko se gibanje palice nadaljuje v višino ramen in tako na eni kot drugi strani pride do kontakta z nasprotnim igralcem.
V tekmovanjih EBEL, EBYSL in EBJL to ni kazen. Na vseh ostalih tekmovanjih pa to je kazen za dve  minuti.

V EBEL knjigi primerov je zapisano:

Pravilo 143 - Visoke palice:

Definicija: Igralec, ki nosi oziroma drži svojo palico ali kateri koli del le-te nad višino svojih ramen in pri tem s temi deli palice udari nasprotnega igralca.

Vsak kontakt s palico nad rameni je prepovedan in se mora kaznovati z malo kaznijo.

Kadar igralec nosi, drži ali se dotakne s katerim koli delom palice nad njegovimi rameni z nasprotnim igralcem in to povzroči poškodbo, mora glavni sodnik temu igralcu dosoditi dvojno malo kazen za vsak tak kontakt, ki pripelje do poškodbe ne glede na to ali je nenameren ali brezbrižen. Igralec pa se lahko nenamerno dotakne nasprotnega igralca z visoko palico samo, ko gre za dvig palice za telesom pred strelom ali nadaljevanje gibanja palice po strelu ali ko gre za nenameren kontakt z nasprotnim igralcem, ko je le ta sklonjen pri začetnem metu.

Ko po mnenju sodnika igralec nasprotnika namerno poškoduje, medtem ko palico nosi ali drži nad svojimi rameni, mu lahko dosodi kazen igre.

Spodnji video prikazuje različne situacije.

Situacija #1: V tej situaciji igralec, ki s ploščkom igra, stori zamah, ki se ne smatra kot normalen zamah pri samem strelu. Igralec svojo palico dvigne že precej časa po tem, ko je plošček oddal in tako pride do kontakta z nasprotnim igralcem. Tak kontakt se kaznuje po obeh knjigah po pravilu 143 - Visoke palice.

Situacija #2: Modri igralec v tej situaciji prodira od zadaj in strelja z nasprotne smeri. Pri tem, ko strelja, s palico gibanje nadaljuje v smeri nad njegovimi rameni, kjer pride do kontakta z nasprotnikom. Ker njegov zamah ni bil brezbrižen, se igralca ne kaznuje

V tekmovanjih EBEL, EBYSL in EBJL se to ne kaznuje, kot gocori pravilo v EBEL knjigi primerov.

V vseh ostalih tekmovanjih, kjer se upošteva IIHF knjiga pravil, pa se mora za te prekrške dosojati po pravilu 143 - Visoke palice.