#5 Spotikanje

Ta teden v sodniškem prostoru:
IIHF PRAVILO 167 - Spotikanje
Ta teden v sodniškem prostoru želimo poudariti dve različni situaciji spotikanja, pri katerih občutek za igro igra ključno vlogo.

1. Spotikanje igralca brez ploščka

Ko pride do spotikanja igralca, ki nima v posesti ploščka se vsak z lahkoto odloči za kazen ali celo oviranje.

V teh situacija si želimo, da bi kazen bila za prekršek, ki je bil storjen. Če je bil igralec spotaknjen, naj se kršitelju dosodi spotikanje ne glede na to, kje se plošček v tistem trenutku nahaja. Dosojanje oviranja v taki situaciji zmanjša sprejemljivost kazni, ki jo je sodnik dosodil.

2. Spotikanje z dreganjem palice

V situacijah, ko igralec plošček pred seboj potiska s palico (ga drega), se mora upoštevati sledeče; plošček mora biti vedno prvi kontakt.

IIHF knjiga pravil govori sledeče:
"ii. Če se igralec, ki lovi napadalca s posestjo nad ploščkom, leže požene po ledu in s palico zbije najprej plošček z napadalčeve palice in nato še napadalca tako, da le ta pade, se igralcu ne dosodi kazni.

iii. Igralcu s prejšnje alinee ne uspe narediti najprej kontakta s ploščkom in povzroči, da napadalni igralec pade, se dosodi mala kazen za spotikanje."

Na zamah s palico, ki izloči igralca iz napada tako, da pade in nato zadane plošček, se mora posebej paziti, saj zaradi kratkih zamahov in nepreglednosti med igralci, lahko ostane nekaznovan.

Vedno se je potrebno izogibati ugibanjem, ali je spotikanje bilo ali ne in sicer s široko perspektivo in pregledom nad celotno situacijo.

Situacija #1.
Pri tem posnetku, pazite pred golom. To se zgodi pogosto in sodniki to kaznujemo z oviranjem. To je potrebno kaznovati kot spotikanje. Tak prekršek mora biti kaznovan.

Situacija #2.
Na tem posnetku obrambni napadalec postavi palico med noge nosilcu ploščka. Če to onemogoči napadalcu s ploščkom na kakršen koli način, tokrat pade, se mora obrambnemu igralcu dosoditi malo kazen za spotikanje.

Situacija #3.
Ta posnetek je majhen, ampak kot sodniki, moramo biti pozorni na takšne situacije. Obrambni igralec zapusti svojo linijo gibanja z namenom oviranja napadalnega igralca brez ploščka in pri tem uporabi nogo, da ga spotakne. Mala kazen obrambnemu igralcu.

Situacija #4.
Če bi obrambni igralec najprej zbil plošček z napadalčeve palice in nato podrl napadalca, kazni ne bi bilo. Glede na to, da pa je najprej podrl igralca in ne ploščka, pa se takega igralca kaznuje z malo kaznijo za spotikanje.