#2 Udarci s kolenom

Ta teden v sodniškem prostoru:
Udarci s kolenom in njihove posledice, ključni faktorji dosojanja kazni, praktični primeri, video analiza za boljše razumevanje.

Pravilo 153 - Udarec s kolenom 

Udarec s kolenom s seboj prinaša visoko stopnjo nevarnosti tako za napadenega kot tudi kršitelja samega. V tokratnjem sodniškem prostoru vam želimo predstaviti ključne faktorje pri odločanju in dosojanju kazni in nekaj posnetkov za boljše razumevanje udarca samega in klučnih faktorjev.

Ključni faktorji pri tem pravilu:
- Vodenje v kontakt (prvi kontakt) s kolenom
- Kontakt kolena na koleno
- Gibanje iztegnjene noge proti nasprotniku

Najbolj pogosto pride do takšnega kontakta pri srečanju v smeri jug-sever. V teh situacijah igralec s ploščkom želi obiti obrambnega igralca bodisi po levi, bodisi po desni strani. Če v takšni situaciji obrambni igralec kakorkoli vodi v kontakt z napadalnim igralcem s kolenom z namenom zaustaviti ali ovirati spremembo smeri napadalca, se takega branilca kaznuje.

Območje na katerega se tak nalet nanaša s seboj prinaša dolgoročne poškodbe igralcev in mora biti zato izločen iz igre hokeja na ledu. Bodite pozorni na začetne kontakte pri naletih, kjer je ponavadi prvi kontakt čist - rama na ramo - kot posledica pa pride do kontakta med koleni, kar pa se ne smatra kot udarec s kolenom. Ravno tako čist kontakt z bokom večkrat zamenjujemo za kontakt s kolenom, za to je potrebno biti pozoren na prvi kontakt med igralci, ki je tudi odločujoč faktor pri dosojanju eventuelnih kazni.

Razlaga posnetkov:

1. Igralec stegne nogo z namenom, da ustavi igralca drsati okrog njega. Pri tem pride do kontakta s kolenom na koleno. Mala kazen v takšnem primeru zadošča, če ni razvidno, da je prišlčo do poškodbe, pri čemer se dosodi velika plus disciplinska kazen igre oziroma kazen igre.

2. Igralec vodi svoje koleno in s tem povzroči kontakt s kolenom nasprotnega igralca. Mala kazen se mora dosoditi, razen če je prišlo do poškodbe, za kar se dosodi veliko plus disciplinsko kazen igre oziroma kazen igre.

3. Ta igralec ponovno vodi svoje koleno v naprotnikovega. Mala kazen se dosodi oziroma velika plus disciplinska kazen igre oziroma kazen igre, če pride do poškodbe.